WHO: Kejsarsnitt bör endast göras av medicinsk nödvändighet

1000

Foto: : Sarah Lee for the Guardian

Kejsarsnitt är en av de vanligaste operationerna i världen och fortsätter att stiga. Även om det kan rädda liv , utförs kejsarsnitt ofta utan medicinskt behov . Ett nytt uttalande från Världshälsoorganisationen ( WHO) understryker vikten av att fokusera på patientens behov , från fall till fall . Kejsarsnitt kan vara nödvändigt när vaginal förlossning kan utgöra en risk för modern eller barnet – till exempel på grund av långvarig värkar, eller på grund av att fostrets position. Kejsarsnitt kan orsaka betydande komplikationer  som invaliditet eller i värsta fall dödsfall.

Du kan läsa hela artikeln på engelska hos WHO här.

Vad tycker du, när är det ok med kejsarsnitt? 

Lämna en kommentar